Perspexo: strategisch adviesbureau
Waar staat uw bedrijf over 3 tot 5 jaar?

  • Toekomst1-860x220_c1
  • Toekomst1-860x220_c11
  • Naamloos

PerspeXo strategisch adviesbureau

Welk businessscenario creëert de meeste waarde op korte en lange termijn?

PerspeXo is een onafhankelijk strategisch adviesbureau met als motto Simplicity in strategy. Samen met u brengen we de strategische scenario’s voor winstverbetering en waardecreatie in kaart en ondersteunen concreet en praktisch bij het realiseren van fair value (harde en zachte waardering).

Afhankelijk van uw horizon brengen we de strategische scenario’s en bijbehorende waarde-strategieën in kaart en helpen bij de implementatie. Zodat u voor uw bedrijf de waarde er uithaalt die er in zit.

Strategy & businessmodeling

Strategievraagstukken raken zowel aan het vormgeven van het (toekomstige) bedrijfsmodel  als ook aan organisatorische consequenties van implementatie en realisatie (verandermanagement). Met onze 360 graden aanpak bieden wij u een all round verkennende blik en versnelde realisatie van uw doelen, waarbij wij zoveel mogelijk de interne organisatie versterken. Lees verder

Groeiadvies voor ondernemers

PerspeXo ondersteunt sinds 2008 kleine snelgroeiende bedrijven met het zelfontwikkelde Maakjebedrijfmeerwaard-programma en als vaste huisstrateeg van ondernemingen. Het MBW-programma bestaat uit persoonlijke ondernemersbegeleiding, verkennen en vaststellen van groeistrategie, gezamenlijke bedrijfsdoorlichting,  en compacte ondernemersopleidingen. Lees verder

Onze methodiek: 5 pijlers

De 5 pijlers van onze aanpak  zijn:

1) De Levenscyclus™
2) De Schijf van Vijf™
3) Het Fair Value-model™
4) Explorative consulting
5) Huisstrateeg voor ondernemers

Lees verder

  • Schijfvanvijf-250x250_c
  • Levenscyclus_volledig
  • Trap-v14-660px-breed-72dpi3
  • perspexo_13NL_big
  • postit-gratisscan